BMW – 2 Series Coupe (F22) (14-), 2.0, 220d/xDrive, 100 kW (136 KM), 2014-2020

Nombre de raccords de service A/C 2
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non
BG LP HP

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Ilość czynnika 500 gram
Sprzęgło sprężarki Oui

Niestandardowy układ

Domyślna informacja dlaczego ten układ jest wyjątkowy...

Nombre de raccords de service A/C
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r1234yf
Ilość czynnika 500 gram
Grupa oleju AC SP-A2
Sprzęgło sprężarki Non