BMW – 1 Series (E81/82/87/88) (04-14), 2 120i, 115 kW (156 KM), 2009-2014

Nombre de raccords de service A/C 2
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non
BG LP HP

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Ilość czynnika 600 gram
Grupa oleju AC PAG
Sprzęgło sprężarki Non

Niestandardowy układ

ILOŚĆ OLEJU NA NAKLEJCE NA SPRĘŻARCE

Nombre de raccords de service A/C
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Grupa oleju AC PAG
Sprzęgło sprężarki Non