Alfa Romeo – 146, 1.9Twin Turbo – do usunięcia potem testy, 122 kW (119 KM), 1950-2005

Nombre de raccords de service A/C 0
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non
BG

Informations par défaut sur no ports...

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Grupa oleju AC PAG
Sprzęgło sprężarki Non

Niestandardowy układ

ten układ jest wyjątkowy ponieważ...

Nombre de raccords de service A/C 2
Adaptateur requis Oui
Adaptateur RetroFit requis Oui
BG LP HP

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Ilość czynnika 34 gram
Grupa oleju AC PAG
Ilość oleju 345 cm3
Sprzęgło sprężarki Oui