Renault – 25 (B29) (83-93), 2.1, D, 47 kW (64 KM), 1986-1990

Nombre de raccords de service A/C
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Oui
BG

Informations par défaut sur no ports...

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r12
Ilość czynnika 1050 gram
Sprzęgło sprężarki Non

Niestandardowy układ

Domyślna informacja dlaczego ten układ jest wyjątkowy...

Nombre de raccords de service A/C
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Ilość czynnika 950 gram
Sprzęgło sprężarki Non