Renault – 21 (B/K48) (86-95), 1.7, 64 kW (87 KM), 1986-1989

Nombre de raccords de service A/C
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Oui
BG

Informations par défaut sur no ports...

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r12
Ilość czynnika 950 gram
Sprzęgło sprężarki Non

Niestandardowy układ

Domyślna informacja dlaczego ten układ jest wyjątkowy...

Nombre de raccords de service A/C
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Ilość czynnika 750 gram
Sprzęgło sprężarki Non