BMW – 3 Series (E90/91/92/93) (05-14), 2.0, D 320d, 145 kW (197 KM), 2007-2014

Nombre de raccords de service A/C 2
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non
BG LP HP

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Ilość czynnika 600 gram
Grupa oleju AC PAG
Sprzęgło sprężarki Oui

Niestandardowy układ

Ilość oleju należy sprawdzić na naklejce znajdującej się na sprężarce.

Nombre de raccords de service A/C
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Sprzęgło sprężarki Non