BMW – 1 Series (F20/21) (11-19), 2.0, D 116d, 85 kW (116 KM), 2011-2015

Nombre de raccords de service A/C 2
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non
BG LP HP

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Ilość czynnika 550 gram
Sprzęgło sprężarki Oui

Niestandardowy układ

ILOŚĆ OLEJU NA NAKLEJCE NA SPRĘŻARCE

Nombre de raccords de service A/C
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Sprzęgło sprężarki Non