Alfa Romeo – Giulia (15-), 2, 148 kW (201 KM), 2018-2021

Nombre de raccords de service A/C 2
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non
BG LP HP

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Ilość czynnika 535 gram
Grupa oleju AC PAG
Ilość oleju 130 cm3
Sprzęgło sprężarki Oui

Niestandardowy układ

R134A lub R1234yf

Nombre de raccords de service A/C
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r134a
Grupa oleju AC PAG
Sprzęgło sprężarki Non