Alfa Romeo – 33 Sport Wagon, 1.716V, 98 kW (133 KM), 1990-1992

Nombre de raccords de service A/C 2
Adaptateur requis Non
Adaptateur RetroFit requis Non
BG LP HP

Informacje o gazie / oleju AC

Rodzaj czynnika AC r12
Ilość czynnika 1150 gram
Grupa oleju AC PAG
Sprzęgło sprężarki Non